Statuten, HR en privacyverklaring

Zoals elke vereniging ingeschreven bij de KvK zijn wij verplicht een Huishoudelijk Reglement en Statuten te hebben en deze bekend te maken aan onze leden. Dus bij deze. Er zullen enkele onvolkomenheden in zitten, deze zullen eerdaags door het bestuur gewijzigd worden.

Hierbij het Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk regelement 2015-03-25

Hier de Privacyverklaring: Privacyverklaring E.S.W.V. WETH

En hier de Statuten: Statuten (2015-03-25)