Schade materiaal melden

  •  Leden die schade veroorzaken aan WETH materiaal, hieronder vallen alle bezittingen van WETH, vallen onder de 50/50 schaderegeling, waarbij 50% van de reparatiekosten door WETH betaald wordt, en de andere 50% door het betreffende lid betaald zal moeten worden. Deze regeling geld tot een maximum schadebedrag van €300,- hierboven vergoed WETH €150,-.
  • Bij misbruik of onverantwoord gebruik (extreme lompheid), of het varen bij extreme omstandigheden (vanaf code geel) kunnen leden geen aanspraak maken op de 50/50 schaderegeling en zal de volledige 100% van het schade bedrag op het voor de schade verantwoordelijk lid worden verhaald. Het bestuur heeft hier in alle gevallen veto.
  • Niet leden betalen bij schade altijd de volledige 100% van het schadebedrag, zij kunnen wel lid worden indien in bezit van een sportkaart om vervolgens wel onder de schaderegeling te vallen.
  • Indien de schade niet te repareren is, zal het schadebedrag worden bepaald aan de hand van de waarde van het materiaal voordat de schade is ontstaan.
  • Wanneer meerdere mensen gebruik hebben gemaakt van het materiaal waar schade aan is toegebracht, en het niet duidelijk is wie de schade heeft toegebracht, zullen de kosten worden verdeeld over de personen die op die dag gebruik hebben gemaakt van het materiaal. Indien tussen deze leden een niet-lid zit zal de volle 100% van de kosten verdeeld worden, en valt dus niet meer onder de 50/50 regeling. Hieruit volgt dat men zelf verantwoordelijk is voor het voor- én achteraf controleren van materiaal.
  • Voor schade aan kitemateriaal gelden andere regels: Alle schade aan de kites en de daarbij behorende reparatiekosten en/of vervangingskosten, worden volledig betaald door de huurder. Mocht de huurder vinden dat de door hem gemaakte schade de oorzaak is van een externe bron die in alle redelijkheid van kunnen niet te voorkomen was, dan kan er een motie ingediend worden bij het bestuur en de kitecommissie. Deze bepalen in overleg over de redelijkheid van de oorzaak en de eventueel daarbij behorende kostenverdeling tussen de huurder en WETH van de schade.

Gebruik het onderstaande formulier om schade aan WETH materiaal te melden:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Mjz0xIuWO4NsWYSOx_cXCMpy1OxUaQbnQfoa2vsPCoG-cw/viewform